Kirkastamme asiakaslupauksesi
Kirkastamme asiakaslupauksesi

Hyvä palvelulupaus kiteyttää, mitä arvoa asiakkaallesi tuotat. Se erottaa sinut kilpailijoistasi ja ohjaa asiakkaasi odotuksia haluamaasi suuntaan. Asiakaslähtöinen palvelulupaus kuvaa ratkaisun asiakkaasi näkökulmasta hänen liiketoimintansa polttavaan ongelmaan tai tarpeeseen. On tärkeää, että keskityt siihen, mitä asiakkaasi yrittää saada aikaiseksi. Todelliset asiakashyödyt löytyvät asiakkaasi bisneksestä, ei oman palvelutuotantosi yksityiskohdista tai tuotteittesi ominaisuuksista.

Asiakaslähtöinen palvelulupaus syntyy asiakkaasi syvällisestä ymmärtämisestä

1. Asiakasymmärryksestä oivalluksiin

Asiakaslähtöinen palvelulupaus lähtee aina asiakkaasi tarpeista. Kun ymmärrät, mitä asiakkaasi bisneksellään pohjimmiltaan tavoittelee, osaat tarjota täsmäratkaisuja hänelle ajankohtaisiin ongelmiin. Syvälliseen asiakasymmärrykseen perustuvaa palvelutuotetta ja -tarjoomaa on myös mielekästä myydä, kun asiakkaasi tunnistaa heti ratkaisusi arvon ja tarpeen omassa liiketoiminnassaan. Onnistunut ja osuva palvelukokemus jättää asiakkaallesi positiivisen muistijäljen ja helpottaa pitkäkestoisen asiakassuhteen ylläpitoa.

Palvelulupauksen rakentaminen ei ole kertasuoritus. Timanttisinkin palvelulupaus kaipaa säännöllistä viilausta, sillä asiakkaasi tarpeet ja toimintaympäristöt muuttuvat. Ajantasainen asiakasymmärrys onkin menestyksekkään palveluliiketoiminnan kivijalka.

2. Osuva lupaus oikealle kohderyhmälle

Kun tarve ja ratkaisu kohtaavat, myyntityösi helpottuu ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Oikein kohdistettu ja muotoiltu palvelu tuottaa asiakkaasi liiketoiminnalle todellista, mitattavaa arvoa. Asiakkaasi tarpeiden syvällisen ymmärtämisen lisäksi sinun tulisi tunnistaa myös oman palvelu- ja tuotevalikoimasi mahdollisuudet – missä tilanteissa ja kenelle tuotat eniten lisäarvoa?

Autamme sinua kartoittamaan asiakkaasi tarpeet ja syventämään asiakasymmärrystäsi esimerkiksi haastattelemalla asiakkaitasi ja toimijoitasi sekä havainnoimalla asiakaskäyttäytymistä. Selvitämme myös yrityksesi potentiaalin ja vahvuudet. Kun tiedämme, mitä asiakkaasi kipeimmin tarvitsee ja asiat, joissa pystyt häntä tukemaan, voit keskittää voimavarasi ja rakentaa vahvasti asiakasarvoa tuottavan palvelutarjooman ajankohtaisten tarpeiden ympärille.

3. Asiakaslähtöisestä yrityskulttuurista kilpailuvaltti

Asiakaslähtöisyydestä on tullut monella toimialalla tärkeä erottautumistekijä. Tuotteiden tekniset ominaisuudet ja palvelumallit voi kopioida kilpailijoilta, mutta todellista asiakaslähtöistä palvelua, joka syntyy jo yrityskulttuurissa, ei rakenneta hetkessä eikä heppoisin eväin.

Asiakaslähtöisen yrityskulttuurin luomiseen kannattaa panostaa – siitä nauttivat sekä asiakkaasi että henkilöstösi. Asiakaslähtöisyys ei ole päälle liimattavissa, vaan sen pitää syntyä aidosti yrityksen arvoista ja toiminnasta. Viime kädessä asiakaslähtöisyys manifestoituu jokaisessa palvelukohtaamisen vaiheessa, yrityksesi työntekijöiden, sidosryhmien ja jopa muiden asiakkaiden sekä palveluympäristöjen herättämissä mielikuvissa ja tunteissa. Saat arvokasta etumatkaa kilpailijoihisi yhteisillä tavoitteilla, selkeällä työn- ja vastuunjaolla sekä arvoilla, joihin koko henkilöstösi on sitoutunut.

Autamme sinua kasvattamaan aidosti asiakaslähtöisen ja omaleimaisen yrityskulttuurin, joka tukee palvelulupauksiasi ja vahvistaa asiakassuhteitasi. Arvioimme tarvittaessa myös olemassa olevat palvelusi sekä brändi- ja palvelustrategiasi ja hiomme niiden asiakaslähtöisyyttä.

Hehkulamppu

1. Asiakasymmärryksestä oivalluksiin

Asiakaslähtöinen palvelulupaus lähtee aina asiakkaasi tarpeista. Kun ymmärrät, mitä asiakkaasi bisneksellään pohjimmiltaan tavoittelee, osaat tarjota täsmäratkaisuja hänelle ajankohtaisiin ongelmiin. Syvälliseen asiakasymmärrykseen perustuvaa palvelutuotetta ja -tarjoomaa on myös mielekästä myydä, kun asiakkaasi tunnistaa heti ratkaisusi arvon ja tarpeen omassa liiketoiminnassaan. Onnistunut ja osuva palvelukokemus jättää asiakkaallesi positiivisen muistijäljen ja helpottaa pitkäkestoisen asiakassuhteen ylläpitoa.

Palvelulupauksen rakentaminen ei ole kertasuoritus. Timanttisinkin palvelulupaus kaipaa säännöllistä viilausta, sillä asiakkaasi tarpeet ja toimintaympäristöt muuttuvat. Ajantasainen asiakasymmärrys onkin menestyksekkään palveluliiketoiminnan kivijalka.

Napakymppi

2. Osuva lupaus oikealle kohderyhmälle

Kun tarve ja ratkaisu kohtaavat, myyntityösi helpottuu ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Oikein kohdistettu ja muotoiltu palvelu tuottaa asiakkaasi liiketoiminnalle todellista, mitattavaa arvoa. Asiakkaasi tarpeiden syvällisen ymmärtämisen lisäksi sinun tulisi tunnistaa myös oman palvelu- ja tuotevalikoimasi mahdollisuudet – missä tilanteissa ja kenelle tuotat eniten lisäarvoa?

Autamme sinua kartoittamaan asiakkaasi tarpeet ja syventämään asiakasymmärrystäsi esimerkiksi haastattelemalla asiakkaitasi ja toimijoitasi sekä havainnoimalla asiakaskäyttäytymistä. Selvitämme myös yrityksesi potentiaalin ja vahvuudet. Kun tiedämme, mitä asiakkaasi kipeimmin tarvitsee ja asiat, joissa pystyt häntä tukemaan, voit keskittää voimavarasi ja rakentaa vahvasti asiakasarvoa tuottavan palvelutarjooman ajankohtaisten tarpeiden ympärille.

Sydän kämmenellä

3. Asiakaslähtöisestä yrityskulttuurista kilpailuvaltti

Asiakaslähtöisyydestä on tullut monella toimialalla tärkeä erottautumistekijä. Tuotteiden tekniset ominaisuudet ja palvelumallit voi kopioida kilpailijoilta, mutta todellista asiakaslähtöistä palvelua, joka syntyy jo yrityskulttuurissa, ei rakenneta hetkessä eikä heppoisin eväin.

Asiakaslähtöisen yrityskulttuurin luomiseen kannattaa panostaa – siitä nauttivat sekä asiakkaasi että henkilöstösi. Asiakaslähtöisyys ei ole päälle liimattavissa, vaan sen pitää syntyä aidosti yrityksen arvoista ja toiminnasta. Viime kädessä asiakaslähtöisyys manifestoituu jokaisessa palvelukohtaamisen vaiheessa, yrityksesi työntekijöiden, sidosryhmien ja jopa muiden asiakkaiden sekä palveluympäristöjen herättämissä mielikuvissa ja tunteissa. Saat arvokasta etumatkaa kilpailijoihisi yhteisillä tavoitteilla, selkeällä työn- ja vastuunjaolla sekä arvoilla, joihin koko henkilöstösi on sitoutunut.

Autamme sinua kasvattamaan aidosti asiakaslähtöisen ja omaleimaisen yrityskulttuurin, joka tukee palvelulupauksiasi ja vahvistaa asiakassuhteitasi. Arvioimme tarvittaessa myös olemassa olevat palvelusi sekä brändi- ja palvelustrategiasi ja hiomme niiden asiakaslähtöisyyttä.

NÄIN ETENEMME

Lämmittely

Lämmittely

Käymme aloitustyöpajassamme läpi palveluvalikoimasi nykytilan ja valitsemme sopivat kehityskohteet.

Startti

Startti

Vahvistamme asiakasymmärrystä, käymme läpi kohderyhmäsi ja palvelulupauksesi 1–3 työpajassa.

Kiihdytys

Kiihdytys

Hiomme palveluprosessisi yksi kerrallaan asiakaslähtöisiksi ja tasalaatuisiksi. Täydennämme tarvittaessa palveluvalikoimaasi uusilla konsepteilla. Keskimäärin 1–2 työpajaa/palvelu.

Oikopolku

Oikopolku

Muotoilemme asiakaskokemustasi tukevat yhtenäiset palvelumaisemat ja muut palveluelementtisi. Viilaamme myös visuaaliset ohjeistuksesi ja palvelukäsikirjasi. 2–5 työpajaa.

Sinun vuorosi

Sinun vuorosi

Saat meiltä valmiit askelmerkit asiakaslähtöisen yrityskulttuurisi kehittämiseen sekä palvelutarjoomasi ja asiakaslupaustesi ylläpitoon.

NÄIN ETENEMME

Lämmit-tely

Lämmittely

Aloitustyöpajassa käymme läpi palveluvalikoimasi nykytilan ja valitsemme sopivat kehityskohteet.

Startti

Startti

Vahvistamme asiakasymmärrystä, käymme läpi kohderyhmäsi ja palvelulupauksesi 1–3 työpajassa.

Kiihdy-tys

Kiihdytys

Hiomme palveluprosessisi yksi kerrallaan asiakaslähtöisiksi ja tasalaatuisiksi. Täydennämme tarvittaessa palveluvalikoimaasi uusilla konsepteilla. Keskimäärin 1–2 työpajaa/palvelu.

Oiko-polku

Oikopolku

Muotoilemme asiakaskokemustasi tukevat yhtenäiset palvelumaisemat ja muuta palveluelementtisi. Viilaamme myös visuaaliset ohjeistuksesi ja palvelukäsikirjasi. 2–5 työpajaa.

Sinun vuorosi

Sinun vuorosi

Saat meiltä valmiit askelmerkit asiakaslähtöisen yrityskulttuurisi kehittämiseen sekä palvelutarjoomasi ja asiakaslupaustesi ylläpitoon.

NÄIN ETENEMME

Lämmittely

Lämmittely

Käymme aloitustyöpajassamme läpi palveluvalikoimasi nykytilan ja valitsemme sopivat kehityskohteet.

Startti

Startti

Vahvistamme asiakasymmärrystä, käymme läpi kohderyhmäsi ja palvelulupauksesi 1–3 työpajassa.

Kiihdytys

Kiihdytys

Hiomme palveluprosessisi yksi kerrallaan asiakaslähtöisiksi ja tasalaatuisiksi. Täydennämme tarvittaessa palveluvalikoimaasi uusilla konsepteilla. Keskimäärin 1–2 työpajaa/palvelu.

Oikopolku

Oikopolku

Muotoilemme asiakaskokemustasi tukevat yhtenäiset palvelumaisemat ja muuta palveluelementtisi. Viilaamme myös visuaaliset ohjeistuksesi ja palvelukäsikirjasi. 2–5 työpajaa.

Sinun vuorosi

Sinun vuorosi

Saat meiltä valmiit askelmerkit asiakaslähtöisen yrityskulttuurisi kehittämiseen sekä palvelutarjoomasi ja asiakaslupaustesi ylläpitoon.

NÄIN ETENEMME

Lämmittely

Lämmittely

Käymme aloitustyöpajassamme läpi palveluvalikoimasi nykytilan ja valitsemme sopivat kehityskohteet.

Startti

Startti

Vahvistamme asiakasymmärrystä, käymme läpi kohderyhmäsi ja palvelulupauksesi 1–3 työpajassa.

Kiihdytys

Kiihdytys

Hiomme palveluprosessisi yksi kerrallaan asiakaslähtöisiksi ja tasalaatuisiksi. Täydennämme tarvittaessa palveluvalikoimaasi uusilla konsepteilla. Keskimäärin 1–2 työpajaa/palvelu.

Oikopolku

Oikopolku

Muotoilemme asiakaskokemustasi tukevat yhtenäiset palvelumaisemat ja muuta palveluelementtisi. Viilaamme myös visuaaliset ohjeistuksesi ja palvelukäsikirjasi. 2–5 työpajaa.

Sinun vuorosi

Sinun vuorosi

Saat meiltä valmiit askelmerkit asiakaslähtöisen yrityskulttuurisi kehittämiseen sekä palvelutarjoomasi ja asiakaslupaustesi ylläpitoon.

OSAAJAMME PALVELUKSESSASI

OTA YHTEYTTÄ!

Kerromme lisää ratkaisuistamme, joilla tuemme organisaatiosi asiakaslähtöisyyden kasvua ja mieliinjäävien palvelukokemusten rakentamista.

Hanna Apunen

AD, palvelumuotoilija
+358 41 431 7130
hanna.apunen@octante.fi

Tule käymään!

Octante
Siemenkuja 2 B, kolmas kerros
00700 Helsinki

Lähetä postia!

Octante
Huhtatie 16
00700 Helsinki